ADAB SEORANG MURID

Diposkan oleh Label: di

Adab murid pada gurunya (jangan dibilang ghuluw lho yaa  ) 

Al-Alusi bercerita dlm kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani,
Aku pernah membaca kisah dibeberapa kitab bahwa suatu hari Ibnu Abbas mau menemui Ubay bin Ka'ab dirumahnya untuk menimba ilmu Al-Quran darinya, namun ketika Ia sudah sampai dirumah Ubay Ia hanya menunggu didepan pintu tidak mengetuknya sampai Ubay keluar sendiri, ubay bertanya kepada Ibnu Abbas:
"Kenapa km tidak mengetuk pintu wahai Ibnu Abbas?"
Ia menjawab : "Orang Alim dlm satu kaum adalah seperti Nabi bagi Ummatnya, sebagaimana Allah telah berfirman ttg hak nabinya SAW :
'dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka' (Qs. Al-Hujarat : 5).

(Al-Alusi mengatakan) Aku membaca kisah ini dulu ketika msh kecil, kemudian aku mempraktekkannya bersama guruku. Alhamdulillah atas pelajaran ini.

Sumber : Tafsir Ruhul Ma'ani - Al Alusi (19/263)
Post a Comment

Back to Top